Lyailya Abdrakhmanova

Lyailya Abdrakhmanova

Co-founder and member of the non-profit organization TECHNOWOMEN